JurkenUK

En dan de jurken...; Overal waar hij kwam en komt, schetst of fotografeert hij ze. Van de gesluierde vrouwen in Marokko - "Dat heeft echt iets sensueels" - via de gewaden die tijdens de processies in Spaanse steden als Sevilla en Granada worden gedragen - "ik heb er ook een paar gekocht " - tot de soms spectaculaire jurken waarin de Argentijnse tango wordt gedanst. "Al in het begin van mijn schildersbestaan, op het Prinseneiland, werkte ik bij muziek van Astor Piazolla. Die passie: die wil je ook in je werk hebben."

And then the dresses...; Where ever he has been and goes, he sketches or photographs them. From the veiled women in Marocco - "they've got something sensual" - through processional gowns paraded in Spanish cities like Sevilla and Granada. - "I also bought a few" - to the occasionally spectacular dresses worn at Argentinian Tango. "At the start of my existence as an artist on Prinseneiland, I worked listening to music of Astor Piazilla. That's the kind of passion you want to see in your own work

 • Delft blue dress
 • Ceci n'est pas une Pipe
 • Five Dresses
 • Back Floating
 • Balance
 • Dollar Dress
 • Green Dress
 • Haute Peinture Blue
 • Lily Dress
 • Maria
 • Maria's Black Dress
 • Maria's Red Dress
 • Meeting
 • Red Dress
 • Timeless
 • Ball masque
 • Who's afraid of Red, Yellow and Blue
 • Orange Dress
 • Lady Justice
 • Out of the Closet
 • Red Horizon
 • Tres Rouge
 • Trumpet Circle
 • Wings
 • Ballet Dress
 • Puzzle Dress
 • Fashion Victim
 • Catfight
 • Three Graces
 • Windows
previous previous
next next