MythologischUK

De hoogtijdagen van de realistische schilderkunst waren in de tijd waar in de kunstenaars in opdracht van de kerken schilderden. Dit resulteerde in de eerste surrealistische expressie. Geinspireerd op mythologische en bijbelse verhalen verbeelde men taferelen die we in werkelijkheid niet te zien zouden krijgen, zoals engelen, figuren zwevend in de wolken of half mens half dier figuren. Een fantasie verhaal of een dramatische gebeurtenis wordt visueel verwerkeljkt door middel van geschilderde symbolische overlevering. Waar door van een werkelijke gebeurtenis een soort mythe overbijft waar van niet zeker is wat er nou werkelijk gebeurden. Het schilderij Nine eleven laat zien dat dit ook nu nog mogelijk is. Het in een storten van de twin towers in New York wordt door middel van diverse symbolen tot een moderne mythologie wordt gemaakt en zou kunnen bijdragen aan de overlevering van de gebeurtenis.
Zoals het verhaal van de ark van Noach, dat in werkelijkheid waarschijnlijk een soort tsunami zal zijn geweest.

The heydays for realistic art was when artists made religious paintings resulting in surrealistic expressions inspired by mythological and biblical stories of things we never see such as angels floating through clouds or half men and beasts. Fantasy stories or a dramatic events were visualised in a symbolic way leaving us to guess what really could have happened. The painting Nine Eleven illustrates that this still is the case. The collapse of the Twin Towers in New York has becomes the modern myth through which the event lives on.  Just like the tale of Noah - though very likely caused by a Tsunami.

  • Trading Nine Eleven
  • False Promise
  • Nine Eleven
  • Three Goddesses
  • Pieta
  • Odyssey
  • Judith
previous previous
next next