TekeningenUK

Kunsthistorisch gezien past het werk van Jeroen Buitenman - opgenomen in verschillende kunstcollecties- in de traditie van de postimpressionisten: 'hij schildert waarvan hij houdt, op de manier die hem goeddunkt.' Trouw aan zichzelf, hoeveel hij nog wil en moet ontdekken, als kunstenaar maar ook als mens, op zoek naar zijn eigen werkelijkheid. je eigen relatie met de kunst aangaan; zelf weer op zoek gaan - het kan en mag - beter nog; het moet zelfs allemaal weer sinds de strijd tussen de '-ismen' in de beeldende kunst is gaan liggen.

Looking at the work of Jeroen Buitenman from an art history perspective, it fits in the impressive art collection tradition of post-impressionist painters: " He paints what he loves in the way that he feels fit." Loyal to himself, as much as he still needs and wants to discover in life, not only as an artist, but also as a human being, searching for his own reality. To get your own personal relationship with art, start that search on your own, there's nothing to stop you and you can do it. Even more: it has been a must since the battle between the '-isms' and visual art began.

 • Maria
 • Black Dress
 • Body Pastel
 • Caravaggio
 • Flower Dance
 • Flower Field
 • Growing Love
 • Haute Peinture
 • Laid Back
 • Mesa
 • Miss Daisy
 • Drawing on Paper
 • Zen
 • Flower walk
previous previous
next next